Klasa 1. Lekcje i ćwiczenia do nauki czytania sylabami do wydruku

nauka czytania

Spis lekcji

Linki do lekcjiCenyStrony w pakiecieHop ! Do koszyka !
Lekcja 1Za darmo17Pobierz teraz !
Lekcje 2-315,00 zł33Kup teraz
Lekcje 4-515,00 zł34Kup teraz
Lekcje 6-715,00 zł21Kup teraz
Lekcje 8-915,00 zł16Kup teraz
Lekcje 10-1115,00 zł21Kup teraz
Lekcje 12-1315,00 zł21Kup teraz
Lekcje 14-1515,00 zł27Kup teraz
Lekcje 16-17-1815,00 zł28Kup teraz
Pakiet wszystkich lekcji 1-1895,00 zł218Kup teraz

Prezentujemy Państwu ćwiczenia wspomagające naukę czytania sylabami.

Najważniejszą cechą tych ćwiczeń jest stopniowanie trudności, czyli zaczynamy od najprostszych wyrazów typu „mama”, „lato” i przechodzimy do wyrazów coraz trudniejszych. Dziecko uczy się tu metodą zadaniową, tzn. operuje sylabami, dobiera je, wycina, wkleja, rozwiązuje krzyżówki, gra w bingo, używa suwaków sylabowych, czyta teksty obrazkowo-wyrazowe. Ćwiczenia zawierają wiele obrazków, do których dziecko dobiera podpisy. Opieramy się na metodzie 18 struktur wyrazowych.

Lekcje do nauki czytania sylabami są podzielone na dwie części: A i B

 • część A dziecko wykonuje razem z rodzicem/nauczycielem/korepetytorem,
 • część B dziecko stara się wykonać samodzielnie (może to być tzw. praca domowa).

Ćwiczenia zawierają wiele obrazków, do których dziecko dobiera podpisy.
Równolegle z nauką czytania utrwalamy umiejętności szkolne ucznia klasy 1.

Opieramy się na metodzie 18 struktur wyrazowych.

Do lekcji dodaliśmy odpowiednie karty do tzw. krótkiej ekspozycji w celu ułatwienia nauki i zabawy uczniom, którym nauka czytania sprawia trudności (dysgrafia, dysleksja, autyzm)

Te ćwiczenia krótkiej ekspozycji (trening wstępny) należy wykonywać przed rozpoczęciem części A.

Spis treści wszystkich lekcji do nauki czytania sylabami

Lekcja 1

 • Zestaw liter do krótkiej ekspozycji: a, e, i, o, u, y
 • Zestaw sylab do krótkiej ekspozycji: ma, me
 • Zestaw sylab do krótkiej ekspozycji: ta, te, to
 • Zestaw sylab do krótkiej ekspozycji: ka, ki, ko
 • Zestaw sylab do krótkiej ekspozycji: da, de, do
 • Zestaw sylab do krótkiej ekspozycji: la, le, lo
 • Zestaw sylab do krótkiej ekspozycji: sa, se, si
 • Suwak do ćwiczenia
 • Zestaw sylab do czytania i układania wyrazów
 • Podpisywanie pod obrazkami.
 • Zestaw sylab do czytania i układania wyrazów

Lekcja 2

 • Sylaby do krótkiej ekspozycji+ obrazki do kolorowania.
 • Nowe litery: j, r, b, p, Suwak.
 • Zapisywanie wyrazów z suwaka. Wyraz „jest”.
 • Odszukiwanie ukrytych wyrazów. Wielka litera i kropka. Zapisywanie zdań.
 • Krzyżówka. Trudność ortograficzna – litera „d”.
 • Suwak z końcówką – da.
 • Zapisywanie wyrazów z suwaka. Odszukiwanie ukrytych wyrazów.
 • Krzyżówka. Trudność ortograficzna – litera „b”.

Lekcja 3

 • Sylaby do układania wyrazów.
 • Litery b, p, d. Ćwiczenia w rozróżnianiu „trudnych liter”.
 • Wycinanie, układanie, czytanie sylab otwartych.
 • klejanie sylab z poprzedniej strony.  Tworzenie suwaka z
  końcówką – ki (np.: raki).
 • Wycinanie i doklejanie sylab do podpisów pod
  obrazkami.  Przepisywanie wyrazów.
 • Czytanka wyrazowo obrazkowa. Przepisywanie zdań do
  zeszytu.
 • Wklejanie sylab ze strony . Suwak z końcówką – sy.
 • Wycinanie i doklejanie sylab do podpisów pod obrazkami.  Przepisywanie wyrazów.
 • Czytanka wyrazowo obrazkowa. Przepisywanie zdań do
  zeszytu.

Lekcja 4 : Nowe litery: n, c, w.

 • Zabawa „Tak czy nie”.
 • Sylaby do krótkiej ekspozycji.
 • Alfabet obrazkowy
 • Nowe litery n, c, w. Krzyżówka. Trudność „w – f”.
 • Zestawy sylab do czytania i układania wyrazów dla części A i B
 • Tworzenie suwaka z sylab z poprzedniej strony; końcówka – na. Wyrazy typu: kolana.
 • Wycinanie i wklejanie podpisów do obrazków. Przepisywanie wyrazów całościowo.
 • Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych. Wielka litera i kropka.
 • Krzyżówka. Trudność „d –t”. Rysowanie rozwiązania, pisanie w liniaturze.
 • Tworzenie suwaka z sylab z poprzedniej strony; końcówka – ta. Wyrazy typu: sobota.
 • Wycinanie i wklejanie sylab do obrazków. Przepisywanie wyrazów całościowo.
 • Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych. Przepisywanie zdań do zeszytu. Wielka litera i kropka.

Lekcja 5 : Nowe litery: ł, z, ą, ę.

 • Karty wstępne. Trening wstępny. Zestawy sylab do krótkiej ekspozycji – za, ze, zą, ną, cą, mą, ła, łe, łą i in.
 • A-1. Nowe litery ł, z, ą, ę. Zestaw sylab do czytania i układania wyrazów, dla części A i B .
 • A-2. Tworzenie suwaka z sylab z poprzedniej strony; wyrazy z końcówką – ła.
 • A-3. Uzupełnianie wyrazów brakującymi sylabami.
 • A-4 . Czytanka, część 1.
 • B-1 Dobieranie sylab z karty 62 i tworzenie wyrazów z końcówką – ją.
 • B-2. Uzupełnienie podpisów brakującymi sylabami. .
 • B-3. Czytanka, część 2.

Lekcja 6

 • A-1 . Sylaby 3-literowe zamknięte. Suwak do ćwiczenia 1.
 • A-2 . Tworzenie wyrazów z suwaka. Czytanka. Pisanie z pamięci.
 • A-3 . Wyrazy do BINGO.
 • A-4 . Ćwiczenia percepcji wzrokowej. Dobieranie wyrazów w pary.
 • B-1 . Sylaby 2-literowe. Suwak do ćwiczenia 1.
 • B-2 . Tworzenie wyrazów z suwaka. Czytanka. Pisanie z pamięci.
 • B-3 . Wyrazy do BINGO.
 • B-4 . Ćwiczenia percepcji. wzrokowej. Dobieranie wyrazów w pary. Bingo – instrukcja .
 • Po lekcji 6 : Gra w BINGO.

Lekcja 7 Nowe litery: g, f.

 • Karty wstępne 1-2.
 • Trening wstępny. Zestaw sylab do krótkiej ekspozycji: ga, go, gi., fa, fo…
 • A-1 . Nowe litery g, f. Tworzenie wyrazów typu: foka, Gienia. Czytanka.
 • A-2. Uzupełnianie wyrazów brakującymi sylabami. Pisanie.
 • B-1 . Tworzenie wyrazów typu: Gosia, fura. Czytanka .
 • B-2 . Uzupełnianie wyrazów brakującymi sylabami.

Lekcja 8 – nauka czytania wyrazów dwusylabowych typu: wo-rek, gó-ral, ha-mak

 • Nowe litery h ó. Suwak z końcówką – rek.
 • Zapisywanie imion z suwaka. Ćwiczenia w czytaniu.
 • Czytanka utrwalająca poznane litery.
 • 1. Suwak z sylabą początkową – ba.
 • Zapisywanie wybranych wyrazów z suwaka. Ćwiczenia w czytaniu.
 • Czytanka utrwalająca poznane litery. Przepisywanie zdań.

Lekcja 9. Wyrazy dwusylabowe typu ze-gar, mu-cha.

 • Nowa litera – ch. Budowanie modeli samogłoskowych.
 • Składanka w formie książeczki.
 • Zapisywanie wybranych wyrazów z książeczki. Wykreślanka. Czytanka utrwalająca.
 • Budowanie modeli samogłoskowych.
 • Składanka w formie książeczki z wyrazami typu ła-su-chy.
 • Wykreślanka. Czytanka utrwalająca. Pisanie z pamięci.

Lekcja 10 Wyrazy dwusylabowe typu ser-ce.

 • Nowa litera – ż. Suwak z końcówką – ka.
 • Rebusy obrazkowo-sylabowe.
 • Utrwalenie pisowni wyrazów z ó, wymiana na zasadzie dół – doły.
 • Utrwalenie pisowni wyrazów z „ó” i „u” – dobieranie obrazków do zdań.
 • Suwak z końcówką – ne.
 • Rebusy obrazkowo-sylabowe.
 • Utrwalenie pisowni wyrazów z ó, wymiana na zasadzie kózka – koza, kółko – koło.
 • Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem – dobieranie postaci do zdań.

Lekcja 11 : Wyrazy dwusylabowe typu są-czy i trzysylabowe typu ży-ra-fa.

 • Nowa litera – sz, cz. Suwak z końcówką – czy.
 • Szyfrowanka z sylab.
 • Domino obrazkowo-wyrazowe utrwalające dwuznaki sz, cz, ch.
 • Dobieranie rymów do ilustracji. Czytanie ze zrozumieniem – rysowanie ilustracji do tekstu.
 • Suwak z końcówką – szą.
 • Szyfrowanka z sylab.
 • Domino obrazkowo-wyrazowe utrwalające dwuznaki sz, cz, ch.
 • Dobieranie rymów do ilustracji. Czytanie ze zrozumieniem – rysowanie ilustracji do tekstu.

Lekcja 12 : Wyrazy trzysylabowe typu go-rącz-ka, po-rzą-dek.

 • Trening wstępny utrwalający rz (dla dzieci, które mają problem z tym dwuznakiem).
 • Nowa litera – rz. Suwak z końcówką – rzy.
 • Uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami wybranymi z suwaka. Wyszukiwanie krótkich wyrazów w dłuższych wyrazach typu ka-ba-nos.
 • Uzupełnianie podpisów do obrazków wybranymi sylabami.
 • Czytanka utrwalająca rz – mini test czytania ze zrozumieniem.
 • Suwak z końcówką – rze, typu ma-la-rze.
 • Uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami wybranymi z suwaka. Wyszukiwanie krótkich wyrazów w dłuższych wyrazach.
 • Uzupełnianie podpisów do obrazków wybranymi sylabami.
 • Czytanka utrwalająca poznane litery zwłaszcza dwuznaki- czytanie z podziałem na role.

Lekcja 13 : Nauka czytania wyrazów typu: roz-cze-sać, ma-sze-ro-wać

 • Nowe litery ś, ć. Suwak z sylabą początkową – roz.
 • Uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z suwaka. Antares (utrwalenie czytania sylabami).
 • Ta do lekcji 15. (101)Globalne utrwalenie wyrazów: przed, przez, przy. Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych.
 • (Łoś) Nauka czytania tekstu. Pisanie z pamięci.
 • Suwak z sylabą końcową – wać.
 • Uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z suwaka. Antares (utrwalenie czytania sylabami).
 • Tworzenie imion z sylab i dobieranie zdrobnień.
 • Czytanka i próby opowiedzenia dowcipu.

Lekcja 14. Nauka czytania wyrazów jednosylabowych czteroliterowych typu: gest, żart.

 • Nowa litera – ń. Bingo.
 • Uzupełnianie wyrazów brakującymi samogłoskami. Uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z poprzedniego ćwiczenia.
 • Uzupełnianie podpisów do obrazków brakującymi literami.
 • Krzyżówka. Łańcuszek wyrazowo-literowy.
 • Suwak z końcówką – ść. Uzupełnianie zdań wyrazami z suwaka.
 • Bingo.
 • Uzupełnianie wyrazów brakującymi samogłoskami. Uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z poprzedniego ćwiczenia.
 • Uzupełnianie podpisów do obrazków brakującymi literami.
 • Krzyżówka z plątaninką. Łańcuszek wyrazowo-literowy.
 • Suwak z końcówką – cz. Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych.

Lekcja 15 : Nauka czytania wyrazów ze zbiegiem spółgłosek typu łzy, kto.

 • Nowa litera – ź. Mini-suwaki.
 • Przekształcanie wyrazów z tych samych liter typu: kot – kto. Przepisywanie tylko prawdziwych zdań wybranych z tekstu.
 • Uzupełnianie podpisów do obrazków brakującymi sylabami.
 • Doskonalenie umiejętności czytania. Czytanka. Utrwalenie pojęcia czasownika.
 • Samodzielne tworzenie wyrazów z sylab na zasadzie suwaka.
 • Określanie liczby głosek i liter w wyrazach – tabelka.
 • Uzupełnianie podpisów do obrazków brakującymi sylabami.
 • Doskonalenie umiejętności czytania. Wiersz Grymaśnik. Rozmowa na temat treści wiersza.(ilustracja!). Utrwalenie pojęcia rzeczownika.

Lekcja 16. Nauka czytania litery “dz”

 • Wyszukiwanie – dz, Dz. Czytanie sylab.
 • Analiza słuchowo – wzrokowa wyrazów typu: chodzę, koledzy.
 • Ćwiczenia w czytaniu wiersza, utrwalenie zwrotów grzecznościowych.
 • Analiza słuchowo – wzrokowa wyrazów typu: pieniądze, sadzonki.
 • Redagowanie odpowiedzi na pytania. Dobieranie „klocków” z sylabami.
 • Ćwiczenia w czytaniu wiersza, utrwalenie zwrotów grzecznościowych.

Lekcja 17 Nauka czytania litery “dź”

 • Samodzielnie tworzenie suwaków z końcówką – dzić, czyć.
 • Dobieranie rymów : obrazek + wyraz
 • Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych. Dobieranie znaków kończących zdanie (., ?, !).
 • Doklejanie podpisów do obrazków.
 • Nauka czytania, utrwalenie – dż, Dż. Podkreślanie w tekście odpowiedzi na pytania
 • Samodzielnie tworzenie suwaków z końcówką – wać, kać.
 • Dobieranie rymów: obrazek + wyraz
 • Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych. Dobieranie znaków kończących zdanie (., ?, !).
 • Doklejanie podpisów do obrazków
 • Nauka czytania z podziałem na role. Utrwalenie – dż, Dż.

Lekcja 18 Nauka czytania litery “dż”

 • Samodzielnie tworzenie suwaków z końcówką – dzić, czyć.
 • Dobieranie rymów : obrazek + wyraz
 • Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych. Dobieranie znaków kończących zdanie (., ?, !).
 • Doklejanie podpisów do obrazków.
 • Nauka czytania, utrwalenie – dż, Dż. Podkreślanie w tekście odpowiedzi na pytania
 • Samodzielnie tworzenie suwaków z końcówką – wać, kać.
 • Dobieranie rymów: obrazek + wyraz
 • Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych. Dobieranie znaków kończących zdanie (., ?, !).
 • Doklejanie podpisów do obrazków
 • Nauka czytania z podziałem na role. Utrwalenie – dż, Dż.
Scroll to Top