Lekcje 10-11

15,00 

Płatności - wszystkie karty płatnicze i kredytowe

Lekcja 10 Wyrazy dwusylabowe typu ser-ce.

A.

 1. Nowa litera – ż. Suwak z końcówką – ka.

 2. Rebusy obrazkowo-sylabowe.

 3. Utrwalenie pisowni wyrazów z ó, wymiana na zasadzie dół – doły.

 4. Utrwalenie pisowni wyrazów z „ó” i „u” – dobieranie obrazków do zdań.

B.

 1. Suwak z końcówką – ne.

 2. Rebusy obrazkowo-sylabowe.

 3. Utrwalenie pisowni wyrazów z ó, wymiana na zasadzie kózka – koza, kółko – koło.

 4. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem – dobieranie postaci do zdań.

Lekcja 11 : Wyrazy dwusylabowe typu są-czy i trzysylabowe typu ży-ra-fa.

A.

 1. Nowa litera – sz, cz. Suwak z końcówką – czy.

 2. Szyfrowanka z sylab.

 3. Domino obrazkowo-wyrazowe utrwalające dwuznaki sz, cz, ch.

 4. Dobieranie rymów do ilustracji. Czytanie ze zrozumieniem – rysowanie ilustracji do tekstu.

B.

 1. Suwak z końcówką – szą.

 2. Szyfrowanka z sylab.

 3. Domino obrazkowo-wyrazowe utrwalające dwuznaki sz, cz, ch.

  4. Dobieranie rymów do ilustracji. Czytanie ze zrozumieniem – rysowanie ilustracji do tekstu.

Lekcja 12 : Wyrazy trzysylabowe typu go-rącz-ka, po-rzą-dek.

A.

Trening wstępny utrwalający rz (dla dzieci, które mają problem z tym dwuznakiem).

 1. Nowa litera – rz. Suwak z końcówką – rzy.

 2. Uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami wybranymi z suwaka. Wyszukiwanie krótkich wyrazów w dłuższych wyrazach typu ka-ba-nos.

 3. Uzupełnianie podpisów do obrazków wybranymi sylabami.

 4. Czytanka utrwalająca rz – mini test czytania ze zrozumieniem.

B.

 1. Suwak z końcówką – rze, typu ma-la-rze.

 2. Uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami wybranymi z suwaka. Wyszukiwanie krótkich wyrazów w dłuższych wyrazach.

 3. Uzupełnianie podpisów do obrazków wybranymi sylabami.

 4. Czytanka utrwalająca poznane litery zwłaszcza dwuznaki- czytanie z podziałem na role.

Ogólny opis 18 lekcji dla dzieci od klasy 1 (około 180 kart A-4 pdf, kolor)

Prezentujemy Państwu ćwiczenia wspomagające naukę czytania sylabami.
Najważniejszą cechą tych ćwiczeń jest stopniowanie trudności, czyli zaczynamy od najprostszych wyrazów typu „mama”, „lato” i przechodzimy do wyrazów coraz trudniejszych. Od początku zakładamy znajomość samogłosek bez ą i ę oraz spółgłosek m t k d l s. Uczniowie znają te litery od „zerówki”.

Dziecko uczy się metodą zadaniową, tzn. operuje sylabami, dobiera je, wycina, wkleja, rozwiązuje krzyżówki, gra w bingo, używa suwaków sylabowych, czyta teksty obrazkowo-wyrazowe.

Ćwiczenia (umownie nazywane lekcjami) są podzielone na dwie części: A i B:
– część A dziecko wykonuje razem z rodzicem/nauczycielem/korepetytorem,
– część B dziecko stara się wykonać samodzielnie (może to być tzw. praca domowa).

Ćwiczenia zawierają wiele obrazków, do których dziecko dobiera podpisy. Równolegle z nauką czytania utrwalamy umiejętności szkolne ucznia klasy 1. Opieramy się na metodzie 18 struktur wyrazowych.

Do lekcji dodaliśmy odpowiednie karty do tzw. krótkiej ekspozycji w celu ułatwienia nauki i zabawy uczniom, którym nauka czytania sprawia trudności. Te ćwiczenia krótkiej ekspozycji (trening wstępny) należy wykonywać przed rozpoczęciem części A.

Format pliku

PDF A4

Autor

Opracowała Zuzanna Rzecka, nauczyciel dyplomowany, specjalista terapii pedagogicznej

Licencja

Uprawnia do wydruku w warunkach szkolnych i domowych

Limit pobrań

Nieograniczona liczba pobrań plików PDF.

Ważność pobierania

Pliki PDF zawsze dostępne na twoim koncie w Edu Chomiczek.

Może spodoba się również…

Produkt lekcje 10-11 nauka czytaniaLekcje 10-11
15,00 
Scroll to Top