Dyktanda do wydruku dla klas 0-5

Dyktanda w kompletach dla klas :

Jak przeprowadzić dyktando ?

Należy wykonać następujące czynności:

  • Dziecko może wystawiać palec na każdy wyraz). Przyimki i spójniki też się liczą jako wyrazy.
  • Podyktować w ten sam sposób kolejne zdania.
  • Przeczytać dziecku jeszcze raz całe dyktando, aby miało możliwość sprawdzić poprawność tego, co napisało.
  • Pochwalić za poprawnie napisane wyrazy, za wytrwałość, za ładne pismo.

Jak wykonać poprawę dyktanda ?

Jeśli dziecko błędnie napisało wyraz, może wtedy:

  • ulepić ten wyraz z wałeczka plasteliny na podkładce i dołożyć jakiś element ilustracyjno-skojarzeniowy,
  • wykonać ilustrację pasującą do wyrazu, a wyraz zapisać na niej ozdobnymi literami,
  • ułożyć własne zdanie z tym wyrazem,
  • napisać wyraz i dołożyć wyrazy pokrewne (rodzina wyrazów),
  • jeśli wyraz jest czasownikiem, odmienić go przez osoby, liczby i czasy.

Zawartość pakietu i spis treści wszystkich dyktand

Dyktanda dla klas 1-2

Dyktanda dla klasy 2

Dyktanda dla klas 2-3

Dyktanda dla klasy 3

Dyktanda dla klas 3-4

Dyktanda dla klas 4-5

Scroll to Top