Opracowane przez nas pakiety do nauki czytania to:

 • ponad 300 ćwiczeń utrwalających zdobytą wiedzę i umiejętności,
 • wyrównywanie braków szkolnych (korekta i kompensacja),
 • rozwój umiejętności czytania i pisania,
 • pokonywanie trudności szkolnych związanych z zaburzeniami koncentracji uwagi,
 • pomoc w terapii dysleksji.

Jesteśmy doświadczonymi nauczycielami

Ćwiczenia do nauki czytania są opracowane przez nauczycieli – praktyków, terapeutów i specjalistów pedagogiki wczesnoszkolnej w klasach 0-IV o bardzo szerokich kompetencjach. Mamy za sobą 30 lat pracy z dziećmi w zakresie nauczania początkowego i profesjonalnej terapii pedagogicznej, a ponadto mamy doświadczenie w pracy różnorodnymi metodami:

 • Terapia behawioralna osób z autyzmem,
 • Ćwiczenia integrujące inpp (Institute for neuro-physiological psychology)
 • Metody pedagogiki specjalnej oraz kinezjologia edukacyjna Denisona
 • Metoda dobrego startu
 • Metoda 18 struktur wyrazowych
 • Arteterapia
 • Techniki Freineta

Bezstresowo, inspirująco i zabawowo

Pakiety dydaktyczne do nauki czytania, ponad 300 ćwiczeń utrwalających zdobytą wiedzę i umiejętności, wyrównywanie braków szkolnych (korekta i kompensacja), rozwój umiejętności czytania i pisaniapokonywanie trudności szkolnych związanych z zaburzeniami koncentracji uwagi, pomoc w terapii dysleksji.

Opracowane przez nas ćwiczenia do nauki czytania możesz zastosować w obszarach:

 • utrwalanie zdobytej wiedzy i umiejętności;
 • wyrównywanie braków szkolnych (korekta i kompensacja);
 • rozwój umiejętności czytania i pisania;
 • pokonywanie trudności szkolnych związanych z zaburzeniami koncentracji uwagi;
 • ryzyko dysleksji.

Nauka czytania ćwiczenia do wydruku

Prezentujemy Państwu ćwiczenia wspomagające naukę czytania sylabami.

Ćwiczenia te składają się z 180 kart dla dzieci od klasy pierwszej. Najważniejszą cechą tych ćwiczeń do nauki czytania jest stopniowanie trudności, czyli zaczynamy od najprostszych wyrazów typu „mama”, „lato” i przechodzimy do  wyrazów coraz trudniejszych.

Od początku zakładamy znajomość samogłosek bez ą i ę oraz spółgłosek m t k d l s. Uczniowie znają te litery od „zerówki”. Dziecko uczy się czytania metodą zadaniową, tzn. operuje sylabami, dobiera je, wycina, wkleja, rozwiązuje krzyżówki, gra w bingo, używa suwaków sylabowych, czyta teksty obrazkowo-wyrazowe.

Ćwiczenia do nauki czytania (umownie nazywane lekcjami) są podzielone na dwie części: A i B:

 • część A dziecko wykonuje razem z rodzicem/nauczycielem/korepetytorem,
 • część B dziecko stara się wykonać samodzielnie (może to być tzw. praca domowa).

Ćwiczenia do nauki czytania zawierają wiele obrazków, do których dziecko dobiera podpisy. Równolegle z nauką czytania utrwalamy umiejętności szkolne ucznia klasy 1. Opieramy się na metodzie 18 struktur wyrazowych.

Do lekcji dodaliśmy odpowiednie karty do tzw. krótkiej ekspozycji w celu ułatwienia nauki i zabawy uczniom, którym nauka czytania sprawia trudności. Te ćwiczenia krótkiej ekspozycji (trening wstępny) należy wykonywać przed rozpoczęciem części A.

Scroll to Top