Lekcje 14-15

15,00 

Płatności - wszystkie karty płatnicze i kredytowe

Lekcja 14. Nauka czytania wyrazów jednosylabowych czteroliterowych typu: gest, żart.

A.

 1. Nowa litera – ń. Bingo.

 2. Uzupełnianie wyrazów brakującymi samogłoskami. Uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z poprzedniego ćwiczenia.

 3. Uzupełnianie podpisów do obrazków brakującymi literami.

 4. Krzyżówka. Łańcuszek wyrazowo-literowy.

 5. Suwak z końcówką – ść. Uzupełnianie zdań wyrazami z suwaka.

B.

 1. Bingo.

 2. Uzupełnianie wyrazów brakującymi samogłoskami. Uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z poprzedniego ćwiczenia.

 3. Uzupełnianie podpisów do obrazków brakującymi literami.

 4. Krzyżówka z plątaninką. Łańcuszek wyrazowo-literowy.

 5. Suwak z końcówką – cz. Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych.

Lekcja 15 : Nauka czytania wyrazów ze zbiegiem spółgłosek typu łzy, kto.

A.

 1. Nowa litera – ź. Mini-suwaki.

 2. Przekształcanie wyrazów z tych samych liter typu: kot – kto. Przepisywanie tylko prawdziwych zdań wybranych z tekstu.

 3. Uzupełnianie podpisów do obrazków brakującymi sylabami.

 4. Doskonalenie umiejętności czytania. Czytanka. Utrwalenie pojęcia czasownika.

B.

 1. Samodzielne tworzenie wyrazów z sylab na zasadzie suwaka.

 2. Określanie liczby głosek i liter w wyrazach – tabelka.

  Uzupełnianie podpisów do obrazków brakującymi sylabami.

 3. Doskonalenie umiejętności czytania. Wiersz Grymaśnik. Rozmowa na temat treści wiersza.(ilustracja!). Utrwalenie pojęcia rzeczownika.

 

Ogólny opis 18 lekcji dla dzieci od klasy 1 (około 180 kart A-4 pdf, kolor)

Prezentujemy Państwu ćwiczenia wspomagające naukę czytania sylabami.
Najważniejszą cechą tych ćwiczeń jest stopniowanie trudności, czyli zaczynamy od najprostszych wyrazów typu „mama”, „lato” i przechodzimy do wyrazów coraz trudniejszych. Od początku zakładamy znajomość samogłosek bez ą i ę oraz spółgłosek m t k d l s. Uczniowie znają te litery od „zerówki”.

Dziecko uczy się metodą zadaniową, tzn. operuje sylabami, dobiera je, wycina, wkleja, rozwiązuje krzyżówki, gra w bingo, używa suwaków sylabowych, czyta teksty obrazkowo-wyrazowe.

Ćwiczenia (umownie nazywane lekcjami) są podzielone na dwie części: A i B:
– część A dziecko wykonuje razem z rodzicem/nauczycielem/korepetytorem,
– część B dziecko stara się wykonać samodzielnie (może to być tzw. praca domowa).

Ćwiczenia zawierają wiele obrazków, do których dziecko dobiera podpisy. Równolegle z nauką czytania utrwalamy umiejętności szkolne ucznia klasy 1. Opieramy się na metodzie 18 struktur wyrazowych.

Do lekcji dodaliśmy odpowiednie karty do tzw. krótkiej ekspozycji w celu ułatwienia nauki i zabawy uczniom, którym nauka czytania sprawia trudności. Te ćwiczenia krótkiej ekspozycji (trening wstępny) należy wykonywać przed rozpoczęciem części A.

Format pliku

PDF A4

Autor

Opracowała Zuzanna Rzecka, nauczyciel dyplomowany, specjalista terapii pedagogicznej

Licencja

Uprawnia do wydruku w warunkach szkolnych i domowych

Limit pobrań

Nieograniczona liczba pobrań plików PDF.

Ważność pobierania

Pliki PDF zawsze dostępne na twoim koncie w Edu Chomiczek.

Może spodoba się również…

Produkt lekcje 14-15 nauka czytaniaLekcje 14-15
15,00 
Scroll to Top