Albumik literkowy – pakiet klasy 0 – 1, Zeszyt – przygotowanie do czytania “Jak wymawiać głoski”

20,00 

Płatności - wszystkie karty płatnicze i kredytowe

29 stron A4 do wydruku

Spis treści

  • 5.0 Opis albumiku
  • 5.1 Zeszyt 1 – literki
  • 5.2 Zeszyt 2 – ładne pisanie
  • 5.3 Zeszyt 3 – dwuznaki miękkie literki
  • 5.4 Zeszyt 4 – pisane dwuznaki miękkie literki

 

 

Przygotowanie do czytania – Jak wymawiać głoski ?

Dodatek do zestawu ćwiczeń „Albumik Literkowy”

Zanim dziecko zacznie uczyć się czytać, powinno osiągnąć sprawność dokonywaniu syntezy i analizy słuchowej – najpierw sylabowej, a następnie głoskowej. Łączenie sylab w wyrazy i dzielenie wyrazów na sylaby jest naturalne i zazwyczaj nie sprawia dzieciom trudności.

Przed rozpoczęciem syntezy i analizy głoskowej trzeba zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

Najpierw wybieramy do ćwiczeń łatwe wyrazy bez zbiegu spółgłosek.

Zaczynamy od syntezy.

Kładziemy przed dzieckiem kilka ilustracji lub rzeczy i mówimy wybraną nazwę głoskami np.: k – o – t, a zadaniem dziecka jest wskazanie obrazka przedstawiającego kota.

Na rynku są dostępne różne gry edukacyjne i układanki obrazkowowyrazowe, sami te ż możemy zgromadzić obrazki typu: kot, komin, lis, zegar, usta, ryba, rower, dom, korona, wałek, baran, róża, kura, motyl – jedno i dwusylabowe.

Uwaga !

Bardzo ważne jest na tym etapie prawidłowe wybrzmiewanie głosek. Otóż głoski wymawiamy krótko, bez dodawania do nich „y” lub innych dodatków. Mówimy „k” a nie „ky” ani nie „ka”. Podobnie „t” a nie „ty” ani nie „te”.

Prof. Rocławski dzieli głoski na dwie grupy:

1. Głoski trwałe, których wybrzmiewanie da się przeciągać. Są to samogłoski: a, e, i, o u, y i spółgłoski f, n, r, m, n, s, z, w, sz, ż, ś, ź. I tak np.: wypowiadając „m”, da się pomruczeć „mmmmmmm”, wypowiadając „s” można posyczeć „ssssssss” itp. ze wszystkimi głoskami tej grupy.

2. Głoski nietrwałe, których wybrzmiewanie jest trudne, a zatem trzeba się starać, aby wymawiać je bardzo krótko i bez zniekształceń. Są to samogłoski „ą”, „ę” i spółgłoski: j, l, ł, ń, p,b, t, d, k, g, c, ć, dz, dź, dż.

Wymawiając je w izolacji, nie dodawać „y” ani żadnych innych dodatków.

Dorośli, którzy znają już alfabet, np.: głoskę „g” nazywają „gie” jest to ąd, który utrudnia dzieciom opanowanie syntezy i analizy, a co za tym idzie, czytania. Na koniec jeszcze jedna ważna uwaga: dzieląc na głoski wyraz „sad”, wymawiamy s – a – t, czyli tak, jak słyszymy. Nie możemy powiedzieć s – a – d, gdyż dziecko będzie zdezorientowane. Możemy od razu dodać, żna końcu wyrazu „sad” słyszymy „t” ale piszemy „d”, gdyż w wyrazie „sady” jest „d”.

Kiedy już upewniliśmy się, że dobrze wymawiamy głoski, możemy przystąpić do ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej. Jeśli dziecko dobrze rozpoznaje obrazki, których nazwy wymieniamy głoskami, teraz ono możwypowiadać nazwę głoskami a my wskazujemy ilustrację lub na zmianę.

Po ćwiczeniach w syntezie słuchowej głosek, przechodzimy do analizy czyli dzielenia wyrazów na głoski. Podajemy wyraz „lis” a dziecko ma podzielić wyraz na głoski i wypowiedzieć głoskami: l – i – s.

W nagrodę może dostać obrazek lisa i napis całościowy „lis”.

Dopiero po takich ćwiczeniach wprowadzamy litery tak, jak w „Albumiku literkowym”.

Przyjemnej zabawy !

Format pliku

PDF A4

Autor

Opracowała Zuzanna Rzecka, nauczyciel dyplomowany, specjalista terapii pedagogicznej

Licencja

Uprawnia do wydruku w warunkach szkolnych i domowych

Limit pobrań

Nieograniczona liczba pobrań plików PDF.

Ważność pobierania

Pliki PDF zawsze dostępne na twoim koncie w Edu Chomiczek.

nauka czytania i pisania logoAlbumik literkowy – pakiet klasy 0 – 1, Zeszyt – przygotowanie do czytania “Jak wymawiać głoski”
20,00 
Scroll to Top